ผอ.ออมสิน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022

Categories : Update News, Finance

Public : 10/19/2022

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022” ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร จากศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022) ซึ่งมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ