KBTG จับมือ KMITL นำร่องเปิดตัว KBTG Kampus ยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีของไทย 

Categories : Uncategorized, Update News, Finance

Public : 10/19/2022

            นายเรืองโรจน์ พูนผล (ซ้าย) ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (ขวา) รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ KBTG Kampus เพื่อเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการผลิตงานวิจัยให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างบุคลากรรุ่นใหม่สู่วงการไอทีไทยในระดับโลก พร้อมขยายโครงการดังกล่าวไปสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคการศึกษาต่าง ๆ ต่อไป