ก.ล.ต.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566

Categories : PR News

Public : 10/19/2022
  ก.ล.ต. ไทยเปิดบูธประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก  

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566 และการประชุม SEC Thailand Public Conference ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งที่บูธมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและแจ้งว่าจะเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงานเสวนา Regulatory Workshop ในหัวข้อเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเด็นความเสี่ยงและการกำกับดูแล โอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเงิน และการจัดการประเด็นการฟอกเขียว (greenwashing) และการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และพัฒนาการในตลาดทุน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก World Federation of Exchanges หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนจากทั้ง CFTC U.S, ADGM Abu Dhabi, CSSF Luxembourg รวมถึงภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการ ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก