AAI ปลื้มนักลงทุนสถาบันในประเทศแห่จองซื้อ IPO ล้นหลามเกือบ 10 เท่า  มั่นใจศักยภาพธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย

Categories : Stock Market, PR News

Public : 10/20/2022

AAI  ปลื้มนักลงทุนสถาบันในประเทศแห่จองซื้อ IPO ล้นหลามเกือบ 10 เท่า มั่นใจศักยภาพธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย  เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น พร้อมเปิดให้นักลงทุนรายย่อย 2125 – 26 ..นี้ 

 

บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ ปลื้มนักลงทุนสถาบันในประเทศแห่จองซื้อ IPO มากกว่าจำนวนที่จัดสรรเกือบ 10 เท่า สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย ที่สร้างผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นทั้งด้านรายได้และกำไร พร้อมเดินหน้าขายหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น ให้นักลงทุนรายย่อย 2125 – 26 ..นี้ คาดนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ ..นี้ 

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ Head of Investment Banking Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ภายหลังจาก บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชนหรือ AAI ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท ซึ่งนักลงทุนสถาบันในประเทศได้แสดงความสนใจจองซื้อหุ้น IPO ของ AAI มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรเกือบ 10 เท่า สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพธุรกิจพร้อมโอกาสการเติบโตในอนาคต สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการสูง 

หลังจากนี้ บริษัทฯ เตรียมดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ของ AAI ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยนซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อในวันที่ 17 – 21 ตุลาคม และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในระหว่างวันที่ 2125 – 26 ตุลาคมนี้ต่อไป โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนเป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชนบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชนบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทยจำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ พฤศจิกายนนี้ 

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชนหรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปี 2564 ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของโลกมีมูลค่า 1.10 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของโลกว่าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.63 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2572 หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.03 ต่อปีจากมูลค่าในปี 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากผู้บริโภคมีความต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์และผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว (Pet Humanization) ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตไปด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มองเห็นอุปสงค์ความต้องการอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น จึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตภายใน 3-5 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์การผลิตสินค้าให้กับสินค้าแบรนด์ระดับโลกมาพัฒนาแบรนด์สินค้าของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม