ออมสิน ออกสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่ายไม่ใช่หลักประกัน วงเงินสูงถึง 5 แสนบาท

Categories : Update News, Finance

Public : October 21, 2022

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครง่าย ๆ ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

-วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

                    -ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย เช่น วงเงินกู้ 100,000 บาท ผ่อน 5 ปี จะมีภาระค่างวดที่ 2,000 บาทต่อเดือน   สินเชื่อบุคคล

ระยะเวลาชำระงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี