SET ร่วมกับ BAY จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565

Categories : ESG News, PR News

Public : 10/26/2022

SET ร่วมกับ BAY จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565” ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี

โครงการ Care The Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ โดยมี นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสาธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยชาวชุมชนบ้านพุตูม รวมกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ทำฝายกักน้ำ และศึกษาท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ สร้างความตระหนักต่อการดูแลต้นไม้และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกัน ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ต. ห้วยลึก อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการ Care The Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ต่อเนื่อง รวม 6,000 ต้น ใน จ. ราชบุรี และจ. เพชรบุรี ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ผืนป่า และติดตามการเติบโตของต้นไม้ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999