ธนชาตประกันภัย มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

Categories : Update News, Insurance

Public : 10/26/2022
นางสุนีย์ กิตติเรืองวิทยา Chief Operating Officer พร้อมด้วยนางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บมจ.ธนชาตประกันภัย ร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานสาขาแต่ยังมีสภาพดี สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จำนวน 40 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น โดยมีนายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน,นายสมชาย หอมอุบล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินซ้อน,นายทวี โสภา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินซ้อน ,นายสมพงษ์ ธรรมวิเศษ และนายวสันต์ เอี่ยมสุขใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินซ้อน ร่วมรับมอบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่.../