KJL ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล M-Tech Osaka ประเทศญี่ปุ่

Categories : Stock Market, PR News

Public : 10/28/2022

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริคจำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นำงาน Sheet Metal Works ชิ้นส่วนโลหะสั่งทำพิเศษ ร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า M-Tech Kansai 2022 งานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมต่าง องญี่ปุ่น เพื่อว์ศักยภาพการผลิตของบริษัท และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ KJL ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมเป็นเวทีเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ โดยมีบริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และมีผู้เข้าเยี่ยชมภายในงานแสดงสินค้า M-Tech Kansai 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้า INTEX Osaka เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.KJL.co.th