ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

Categories : PR News

Public : 10/31/2022

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ธ.ก.ส. ประจำปี 2565 ณ วัดกำแพง (บางแวก) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และวัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกิจกรรมกับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการ และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคีในทุก ๆ ปี ในทุกภูมิภาค จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมกฐินสามัคคีที่วัดในจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 จังหวัดแพร่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชุมพร และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 และจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เพื่อร่วมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาล และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับประชาชนในพื้นที่