ออมสิน เปิดตัวแอป”CoachAom โค้ชออม” ผู้ช่วยวางแผนการออมรับวัยเกษียณ

Categories : Update News, Finance

Public : 10/31/2022

ออมสินเปิดตัว Application "CoachAom โค้ชออม" ช่วยวางแผนการออม ให้ผู้ใช้แอปสามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งออมระยะสั้น และออมระยะยาว

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดตัว "Application "CoachAom โค้ชออม" ในงานวันออมแห่งชาติ ซึ่งเป็นบริการใหม่จากธนาคารออมสิน ที่รวบรวมความรู้ด้านเทคนิคการออม การลงทุน ช่วยวางแผนการออมให้ผู้ใช้แอปสามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมยังไม่เพียงพอ ด้วยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้แอปได้เรียนรู้และทราบถึงสถานะการออมของตนเองอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปปรับใช้วางแผนการออม ทั้งที่เป็นเป้าหมายการออมระยะสั้น หรือการออมระยะยาวเพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ (Sufficient Retirement Saving) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้แอปพลิเคชั่น "CoachAom โค้ชออม" ฟรี ได้แล้วที่ Google Play Store และ iOS ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้

  ออมสิน โค้ชออม