TIP ZONE By ทิพยประกันภัย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย มอบหมวกกันน็อค

Categories : Insurance, ESG News

Public : 10/31/2022

TIP ZONE By ทิพยประกันภัย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย มอบหมวกกันน็อค จำนวน 500 ใบให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา

นายอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย มอบหมวกกันน็อคสำหรับนักเรียน ตามโครงการ “TIP ZONE by ทิพยประกันภัย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย” จำนวน 500 ใบ โดยมี ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ยานนาวา เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจร สวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วยังลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง

ทั้งนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกทม. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นอีกด้วย ณ. เขตยานนาวา