“AAI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/01/2022

 

 

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ และ เอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของประเทศ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,793.75 ล้านบาท ในวันที่ พฤศจิกายน 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AAI