ออมสินเปิดจองสิทธิ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด10%

Categories : Update News, Finance

Public : 11/02/2022

เปิดจองแล้ว เงินฝากดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 10% ต่อปี รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ ไม่เสียภาษีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง - เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th - LINE Official : GSB Society

• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.77% ต่อปี • ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 10% (ปีที่ 7) • จ่ายดอกเบี้ยทุกปี ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี • เริ่มรับฝากเงินตามวันและสาขาที่ลงทะเบียน ตั้งแต่ 31 ต.ค. - 30 พ.ย. 65 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินจองสิทธิ์ • ถอนก่อนฝากครบ 7 ปี ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

 

ออมสิน เงินฝากขั้นบันได้ ดอกเบี้ยสูงถึง 10%

 

ลงทะเบียนจองสิทธิ์เงินฝาก > https://bit.ly/3NqdbHV ออมเงินกับออมสิน รัฐบาลเป็นประกัน ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

*รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#ธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออม #GSBSavingsFestival2565 #GSBsocialbank #GSBsociety