“ชโย แคปปิตอล” จับมือทิพยประกันภัยและอะมิตี้ อินชัวร์รันซ์เซ็น MOU “ทางธุรกิจการส่งเสริมเรื่องการประกันภัยและการตลาด”

Categories : Update News, Insurance

Public : November 2, 2022

ชโย  แคปปิตอล จับมือทิพยประกันภัยและอะมิตี้ อินชัวร์รันซ์เซ็น MOU “ทางธุรกิจการส่งเสริมเรื่องการประกันภัยและการตลาด”

นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ที่ 7 จากขวา) รองระธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย  แคปปิตอล จำกัด ร่วมกับ ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายวิชัย  ลิขิตชัยวรร (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อะมิตี้  อินชัวร์รันซ์  โบรคเกอร์  จำกัด  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจการส่งเสริมเรื่องการประกันภัยและการตลาด  สินเชื่อมีประกัน เพื่อให้ความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันในด้านส่งเสริมการตลาดด้านประกันภัย และับสนุนส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหรือประกันภัยอื่นๆ ของทิพยประกันภัย เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าของ ชโย แคปปิตอล ได้รับความคุ้มครองและลดความเสี่ยง โดยทั้ง 3 บริษัทได้ถือเอาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นแนวทางในการกำหนดขั้นตอน วิธีการและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสามบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 3 บริษัท ชโย กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้