“KCC” ร่วม “mai FORUM 2022” ให้ข้อมูลนักลงทุน พร้อมคำปรึกษาปรับโครงสร้าง

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/03/2022

“KCC” ร่วมmai FORUM 2022” ให้ข้อมูลนักลงทุน พร้อมคำปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) หรือ KCC ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขา และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย

นำโดย นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวปณิตตรา อัครวิเนค                   ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7                             (mai FORUM 2022 ) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ      

        ซึ่งในงานนี้ KCC ได้นำทรัพย์สินรอการขายในพอร์ตหนี้ NPLs ทำเลศักยภาพดีมาร่วมจัดแสดงในบูธ             พร้อมให้ข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับผู้สนใจ                          และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22         โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้