OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมแสดงความยินดีกับสุดยอดที่ปรึกษาประกันชีวิต รับรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” (TNQA) ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/04/2022

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัลจนสามารถสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจในระดับประเทศ คว้ารางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 39” (39th THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS: TNQA) จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี TNQA จำนวน 1 ราย คือคุณโชติกา จินนุพงค์ ที่ปรึกษาประกันชีวิต OCEAN LIFE ไทยสมุทร สาขานครศรีธรรมราช นอกจากนั้นยังมีที่ปรึกษาประกันชีวิตรับรางวัลอีกจำนวน 39 ราย ประกอบด้วยโล่กิตติคุณ จำนวน 5 ราย และเกียรติบัตร จำนวน 34 ราย รางวัล TNQA นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในธุรกิจประกันชีวิต ที่มอบโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ รวมทั้งสามารถให้บริการที่ดีเด่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้กับที่ปรึกษาประกันชีวิตรุ่นต่อไป  ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน แต่ด้วยการใช้ LOVE MINDSET เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้วยความรัก ผลักดันให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤติและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  เดินหน้าส่งมอบหลักประกันที่มั่นคง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป