ก.ล.ต. ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 – 6 พ.ย. นี้  

Categories : Update News, Finance

Public : 11/04/2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายผ่านคลิปวิดีโอและนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ ซึ่งกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีวินัยในการออม รู้จักวิธีการบริหารจัดการหนี้สิน และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน ตลอดจนสามารถป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงลงทุนได้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การร่วมออกบูธนิทรรศการของ ก.ล.ต. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการออม รู้วิธีบริหารจัดการหนี้สินและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณ โดยผู้เยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. จะได้รับข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินของตนเอง รู้จักหนี้ดีหรือหนี้ที่พึงระวัง การวางแผนการออม รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงความรู้เรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล และวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงให้ลงทุน พร้อมด้วยการแนะนำแอปพลิเคชัน SEC check first เครื่องมือที่ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ในการค้นหารายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจก่อนตัดสินใจลงทุน โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ ก.ล.ต. ในการดูแลคุ้มครองผู้ลงทุน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในบูธของ ก.ล.ต. ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ นอกจากผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และพันธกิจของ ก.ล.ต. และประโยชน์ของตลาดทุนแล้ว ยังครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้

    • ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล สำหรับผู้สนใจเริ่มต้นลงทุน รู้เทคนิคบริหารจัดการเงิน การจัดการหนี้ การออม รู้วิธีจดบัญชีรายรับรายจ่าย แยกค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือไม่จำเป็น
    • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวม สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์การลงทุนและความแตกต่างของผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงอธิบายหลักการกระจายความเสี่ยง เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับตนเอง
    • ความรู้เกี่ยวกับภัยกลโกงการลงทุน เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกหลอกให้ลงทุน ข้อสังเกตและข้อควรระวัง รูปแบบของการหลอกชวนให้ลงทุน รวมถึงแนะนำแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และ
    • ความรู้ด้านการระดมทุน ครอบคลุมวิธีการระดมทุนจากตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startup ที่มาขอคำปรึกษาภายในบูธ

ก.ล.ต. ยังจัดสัมมนาในหัวข้อ “จัดการหนี้อย่างไร ให้เงินออมงอกเงย” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.20 – 11.20 น. ณ เวทีกลาง โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนในแวดวงโซเชียลมีเดีย (Influencer) ได้แก่ คุณธนัฐ ศิริวรางกูร เจ้าของเพจคลินิกกองทุน และคุณธนธร กาญจนิศากร เจ้าของเพจ Nam finance มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ บริหารจัดการรายรับรายจ่าย ให้มีเงินออม และความรู้เบื้องต้นในการลงทุนที่คนเป็นหนี้ก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้

พบกับความรู้ดี ๆ ทั้งหมดนี้ได้ที่บูธ ก.ล.ต. ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5 บูธหมายเลข P1

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะร่วมออกบูธให้ความรู้ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเงิน การออม และการลงทุนที่ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลเพื่อการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวง ให้ลงทุนอีกด้วย