ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา สนับสนุนงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

Categories : PR News

Public : 11/04/2022

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 "ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที" พร้อมแล้วที่จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บมจ.ธนชาตประกันภัย เชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ พบกับความอลังการของขบวนแห่กระทงใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ การแสดงม่านน้ำท่ามกลางแสงสีแห่งรัตติกาล การประกวดโคมแขวนล้านนา และบรรยากาศความผูกพันของผู้คนสองฝั่งลำน้ำปิง  ร่วมแอ่วงานประเพณีเดือนยี่เป็งได้ทั่วทุกมุมของเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565