อย่าพลาดโค้งสุดท้ายงานมหกรรมการแก้หนี้ ที่ กทม. วันนี้ ส่วนยอด 2 วันแรก ลูกหนี้เข้าปรับโครงสร้างหนี้แล้วมากว่า 1.1 ราย

Categories : Update News, Finance

Public : 11/06/2022

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยภาพรวมการจัดงาน  “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี  2 วันที่ผ่านมาว่า  งานมหกรรมในวันแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนรายการที่ขอรับบริการมากกว่า 7,000 รายการ ประกอบด้วย (1) การขอแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม โดยการผ่อนปรนการผ่อนชำระ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการปรับงวดการผ่อนชำระ จำนวนกว่า 600 รายการ (2) การขอสินเชื่อใหม่หรือสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างรายได้เพิ่ม จำนวนกว่า 500 รายการ และ (3) การขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพ จำนวนกว่า 5,200 รายการ (4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจข้อมูลเครดิต การขาย NPA ของทั้งสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน เป็นต้น จำนวนกว่า 700 รายการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพและการอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดระยะเวลา 3 วันของมหกรรม

งานมหกรรมในวันที่สองนั้น ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 4,500 คน และในระหว่างงานมหกรรมวันที่สองนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมงาน พูดคุย รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชนและผู้ประกอบการในงานอีกด้วย

สำหรับงานมหกรรมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายขอเชิญชวนประชาชน หรือลูกหนี้มีปัญหาหนี้สินเดินทางเข้ามาปรึกษากับสถาบันการเงินเพื่อเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ผู้ที่ต้องการสินเชื่อก็สามารถขอเพิ่มได้  รวมถึงการเข้าโครงการอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี