KJL ตั้ง “หยวนต้า” นั่ง ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์

Categories : Stock Market, PR News

Public : 11/07/2022

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม (ที่ 3 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL และนายพายุพัด มหาผล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม ห้องประชุม B 603 อาคาร B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือเร็ว ๆ นี้