“KLINIQ” เข้าซื้อขายวันแรก

Categories : Stock Market, PR News

Public : 11/07/2022
  แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย นพ. อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม หนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ ในวันที่ พฤศจิกายน 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “KLINIQ