NRFมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Climate Action Group

Categories : Update News, ESG News

Public : 11/08/2022
 

NRF เผยธุรกิจลดคาร์บอนที่ได้ลงทุนในบริษัทผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีต่อสู้โลกร้อน  คว้ารางวัล  XPRIZE Carbon Removal  จาก Elon Musk มาเสริมทัพกลุ่มธุรกิจ Climate Action

 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Clean Food Company

 

NRF อุตสาหกรรมอาหารที่มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ยั่งยืน นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยดักจับคาร์บอนหรือธุรกิจต่อสู้กับโลกร้อน มาสร้างกลยุทธ์ S-curve ใหม่เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนใน Frontline Bioenergy LLC. เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเสริมแกร่งในธุรกิจ Climate Action Group โดยการนำเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล XPRIZE Carbon Removal จาก Elon Musk มาพัฒนาโครงการดักจับคาร์บอนในประเทศไทยไทยและสหรัฐอเมริกา

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF กล่าวว่า ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งNRFเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่นับเป็น 1ใน3 ของอุตสาหกรรมใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ จึงผุดโครงการ Decarbonization ซึ่งนับเป็นหัวใจของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยในขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ตามแผนที่ตั้งไว้ โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงสัญชาติสหรัฐอเมริกา ของบริษัท Frontline Bioenergy ซึ่งทางเราได้ลงทุนไว้ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังคว้ารางวัล XPRIZE  Carbon Removal จาก Elon Musk อีกทั้งการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจ BCG Economy ทั้งยังเป็นโอกาสของธุรกิจเพื่อการรองรับมาตรการ CBAM ในอนาคต รวมถึงการทำ Carbon Footprint ของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้คาดว่าในปี 2023 จะสามารถบอกได้ว่าโรงงานดังกล่าวจะก่อตั้งที่ใด และในปี 2024-2025 จะเริ่มเห็นการดำเนินงานของโครงการ Decarbonization ชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการนี้ยังดึงผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนร่วมเป็นทีมบริหาร พร้อมขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีการปล่อยคาร์บอนติดลบภายในปี 2050 และการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Climate Action Group