เงินติดล้อ เปิดบ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 จาก มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

Categories : PR News

Public : 11/08/2022
    บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร และ นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม เป็นตัวแทนทีมงานจัดกิจกรรม “เงินทองต้องวางแผน ฉบับมนุษย์เงินเดือน” ให้แก่ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 จำนวน 12 ท่าน จาก มูลนิธิ ทีฟ ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน และการวางแผนการเงิน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ นอกจากนี้ครูผู้เข้ารับการอบรม ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และส่งต่อความรู้ด้านการเงินที่ได้รับให้กับกลุ่มครูผู้นำท่านอื่นๆ รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในการดูแลได้อีกด้วย ณ อาคารอารีย์ ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้