BCPG  โชว์ผลงาน 9 เดือนกำไรสุทธิ 2,334 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31.6%

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/09/2022
 

“บีซีพีจี” เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จากไตรมาสที่ 2/2565 ทำให้ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2565 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,334 ล้านบาท

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2565 มีกำไรจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับ        ไตรมาสที่ 2/2565 จากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High Season)

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ จำนวน 65 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการชิบะ 1 โครงการโคมากาเนะ และโครงการยาบูกิ ซึ่งทยอยรับรู้ผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีนาคม 2565 และเมษายน 2565 ตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ รวมถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Project) และการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,334 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ในไตรมาส 1/2565