สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด “วิมานเมฆ Plus” หน่วยละ 1 ล้านบาท ขายเต็มวงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาทแล้ว

Categories : Update News, Finance

Public : 11/09/2022

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งให้ทราบว่า สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด“วิมานเมฆ Plus” หน่วยละ 1 ล้านบาท ของ ธอส. ที่เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ล่าสุดปรากฏว่า มีลูกค้าประชาชน ให้ความสนใจซื้อสลากฯ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สามารถจำหน่ายได้เต็มกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาทแล้ว ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจซื้อสลากออมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็น สลากพรีเมี่ยมที่ธนาคารเปิดจำหน่ายในราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย (แบ่งเป็น 3 หมวด ๆ ละ 9,000 หน่วย) กรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดรับผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.45% ต่อปี โดยเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 1,029,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รวม 24 งวด โดยรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 3 ล้านบาท

ธฮส. สลากวิมานเมฆพลัส