บสย. ร่วมงานประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 34 ณ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี 

Categories : Update News, Finance

Public : 11/09/2022

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation: ACSIC)ครั้งที่34 ประจำปี 2565 (34th ACSIC Conference) ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศสมาชิก 12 ประเทศ 17 สถาบัน ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ปาปัวนิวกีนี และไทย หัวข้อ “The Great Journey: How to Enhance SME Financing for Resilient and Sustainable Growth” ภายใต้แนวคิด “Tomorrow for SMEs, ACSIC Together” โดยมี Mr.CHOI Won-mok, Chairman and CEO สถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะสถาบันเจ้าภาพ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดประชุม ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Inter-Burgu-Daegu เมืองแทกู (Daegu) สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับวัตถุประสงค์หลักการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระบบค้ำประกันสินเชื่อของกลุ่มประเทศสมาชิกแห่งภูมิภาค ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การส่งเสริมธุรกิจ Start-up 2.Digital Transformation เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ และ 3.Environmental,Social and corporate Governance (ESG) การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ในโอกาสนี้ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ได้รับเชิญร่วมเวทีเสวนา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “Start-up of TCG” เพื่อนำเสนอมุมมองการค้ำประกันสินเชื่อและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในประเทศไทย โดยสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Start-up ในประเทศไทย ซึ่งพบว่า มากกว่า 70% ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ อีกทั้งต้องปรับตัวและเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ยุค Digital Technology

บสย.

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุม Chief Delegates’ Meeting ซึ่งเป็นเวที หารือประเด็นสำคัญต่างๆระหว่างผู้นำสูงสุดของกลุ่มประเทศสมาชิก ณ โรงแรม Inter-Burgu-Daegu เมืองแทกู (Daegu) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565