กรมธนารักษ์ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ครบ 1 ล้านหรียญ

Categories : Wealth

Public : 11/09/2022

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 .. 2565               โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท และเปิดจ่ายแลกเหรียญดังกล่าว                เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค       ครั้งที่ 29 .. 2565 ครบตามแผนการผลิต จำนวน 1,000,000 เหรียญแล้ว

กรมธนารักษ์  

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 .. 2565 แล้ว กรมธนารักษ์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญเพื่อสะสมไว้เป็น  ที่ระลึก ได้แก่

 
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี                พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
  • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล