ไทยพาณิชย์ชูองค์กรน่าทำงานที่สุดในยุค 4.0 การันตีด้วย 5 รางวัลใหญ่สากล

Categories : Update News, PR News

Public : 11/10/2022

ธนาคารไทยพาณิชย์ชูองค์กรน่าทำงานที่สุดในยุค 4.การันตี 5 รางวัลด้าน HR ในปีนี้ ทั้งการเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน พร้อมเฟ้นหาพนักงานรุ่นใหม่เสริมทัพด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตสู่เป้าหมายธนาคารที่ดียิ่งขึ้น (Be A Better Bank)

นางพัตราภรณ์  สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ Chief People Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การนำพาธนาคารฯ ไปยังเป้าหมายที่วางไว้ในการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินภายใต้ SCB X เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและสังคมในมิติต่างๆ ในบริบทการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มั่นคงแล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปสู่ทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ธนาคารฯ จึงกำหนด 5 กลยุทธ์หลักในงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (Optimized workforce) การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Organization structure) การสร้างเส้นทางผู้นำที่แข็งแกร่ง (Robust pipeline of leaders) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Institutionalized culture) และการบริหารผลตอบแทนที่จูงใจ (Attractive pay) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและลงลึกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม ขณะที่ดัชนีความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Index) และ Employee Net Promoter Score (eNPS) อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2564 ที่ผ่านมา

ด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารฯ นำมาซึ่งรางวัลองค์กรน่าทำงานมากที่สุดในหลากหลายมิติ รวมด้วยกัน 5 รางวัลในปี 2565 นี้ ประกอบด้วย 1. องค์กรที่น่าทำงานที่สุดในประเทศไทย (Best places to work in Thailand 2022) จาก WorkVenture 2. องค์กรในฝันแห่งปี (Dream Employer of the Year Award) จาก HRD Congress 3. องค์กรที่มีความโดดเด่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน (Outstanding Contribution on Health and WellnessAward จาก HRD Congress 4World Asia’s Best Employer Brand Awards 2022 จาก HRD Congress และ 5. บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) จากเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ซึ่งรางวัลทั้ง 5 นี้เป็นการประเมินจาก international standard และเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนำอื่นๆ สะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลให้ตอบโจทย์ประสบการณ์ของพนักงาน

เราวางรากฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการทำงานที่มีความสุข สนุก รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (flexible work model) และใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ (Talent) เข้ามาเสริมทัพในอนาคต โดยธนาคารฯ มีเป้าหมายในการสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโตตามเป้าหมายเพื่อธนาคารที่ดียิ่งขึ้น (Be A Better Bank) อีกทั้งผลสำรวจของ WorkVenture ยังพบด้วยว่า ไทยพาณิชย์ เป็นธุรกิจทางการเงินอันดับหนึ่งที่ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่สุด เพราะได้ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำงานแบบ Work from Anywhere ที่ให้อิสระในการทำงานแก่พนักงานอย่างเต็มที่ โดยเน้นไปที่ผลลัพธ์การทำงานเป็นหลัก จึงเชื่อมั่นว่าไทยพาณิชย์เป็นองค์กรที่น่าทำงานที่สุดและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุค 4.นี้