ธอส.เผยงาน GHBank Smart Digital Event 2022 แค่ 69 นาที ยอดจองสิทธิ์สินเชื่อบ้านออนไลน์เต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาท

Categories : Update News, Finance

Public : 11/12/2022

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยความสำเร็จของการจัดงาน GHBank Smart Digital Event 2022 เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ลูกค้าประชาชนจองสิทธิ์สินเชื่อบ้านผ่าน Mobile Application : GHB ALL, และ GHB ALL GEN ในวันที่ 11 เดือน 11 มียอดจองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.46% (1.69%) ต่อปี เต็มกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 69 นาที ส่วนอัตราดอกเบี้ย แบบที่ 2 ช่วง Golden Minute ร่วมจองสิทธิ์ดอกเบี้ยพิเศษสุด ปีที่ 1 เหลืออัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -4.55% (1.60%) ต่อปี มียอดการจองสิทธิ์รวมกว่า 400 ล้านบาท

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ในวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) ธนาคารได้จัดงาน GHBank Smart Digital Event 2022 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุก Generation เข้าถึงสินเชื่อของ ธอส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.46% (1.69%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเท่ากับ 6.150% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเพียง 2.35% เปิดให้จองสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผลปรากฏว่า มีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิ์เต็มกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 69 นาที ส่วนอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 ช่วง Golden Minute ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -4.55% (1.60%) ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.94% เท่านั้น เปิดให้จองสิทธิ์ ผ่านทาง Mobile Application : GHB ALL และ GHB ALL GEN ในเวลา 15.00 -15.15 น. มียอดจองสิทธิ์รวมกว่า 400 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของ ธอส. ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือลูกค้าประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยผู้ที่จองสิทธิ์สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 และหากทำนิติกรรมภายในเวลาที่ธนาคารกำหนดพร้อมกับมีวงเงินทำนิติกรรมสูงสุด 24 อันดับแรก รับของสมนาคุณพิเศษฟรีทันที