WHA Group โชว์ผลงาน 9 เดือนกำไรปกติ1,325.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.7%

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/12/2022

WHA Group 9 เดือน โตตามนัด โชว์กำไรปกติ 1,325.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.7%  ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.0669 บาทต่อหุ้นQ4 จ่อบุ๊กรายได้จากการโอนที่ดินล็อตใหญ่และการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ - ตอกย้ำทั้งปี “ออลไทม์ไฮ”

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) แจ้งงบผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2565 ท็อปฟอร์ม มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 6,570.0 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,204.3 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 6,669.3 ล้านบาท ขณะที่กำไรปกติ 1,325.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.7% (Y-Y) ล่าสุดบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลงวด 9 เดือน หุ้นละ 0.0669 บาท เตรียมขึ้น XD วันที่ 25 พ.ย. โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 ธ.ค. นี้

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “WHA Group” เปิดเผยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565 มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรและกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 2,201.0 ล้านบาท และ 258.6 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการปกติ บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 2,265.9 ล้านบาท และกำไรปกติ 333.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.8 % และ 45.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2564

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น 6,570.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,240.3 ล้านบาท โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการปกติ บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 6,669.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.3% และกำไรปกติ 1,325.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

สำหรับผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ มีผลงานการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น จากอานิสงส์การเปิดประเทศที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสภาวะการลงทุนกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 บริษัทฯได้มีการลงนามสัญญาเช่าโครงการ Built-to-Suit และโรงงาน / คลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติมรวม 137,952 ตารางเมตร ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีสัญญาเช่าระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงรวม 113,955 ตารางเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปีที่ 100,000 ตารางเมตร โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่คลังสินค้าภายใต้การถือครองและบริหารทั้งหมด 2,715,831 ตารางเมตร และมีความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 94 สำหรับไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 263.3 ล้านบาท และ 776.1 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับแผนการขายทรัพย์สิน และ/หรือ สิทธิการเช่าทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ WHART และ WHAIR ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจำหน่ายทรัพย์สินคิดเป็นพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 208,149 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 5,397 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/2565 นี้

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ปรับเป้าหมายยอดขายที่ดินสำหรับปี 2565 เป็น 1,650 ไร่ พร้อมเร่งขยายธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายที่ดินรวม 1,512 ไร่ แบ่งเป็นในประเทศไทย 1,412 ไร่ ประเทศเวียดนาม 100 ไร่ และยังมียอด MOU รวม 178 ไร่ แบ่งเป็นประเทศไทย 61 ไร่ ประเทศเวียดนาม 117 ไร่ ส่งผลให้ไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 961.3 ล้านบาท และ 2,359.3 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ รับรู้รายได้เท่ากับ 74.7 ล้านบาท และ 177.9 ล้านบาทตามลำดับ โดยไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถเซ็นสัญญาโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มจำนวน 10 สัญญา

นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าเพิ่มเติมอีก 7 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตโครงการโซลาร์ที่เปิดดำเนินเชิงพาณิชย์แล้วรวม 69 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 619 เมกะวัตต์

ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ภายในสิ้นปี 2565 บริษัทฯ จะติดตั้งและเปิดให้บริการไฟเบอร์ออพติคใต้ดิน (FTTx) แล้วเสร็จสำหรับทั้ง 11 นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และพร้อมให้บริการเช่าเสาโทรคมนาคมสำหรับติดตั้งอุปกรณ์รับ-กระจายสัญญาณเครือข่าย 3G, 4G, และ 5G ภายในนิคมฯ ของดับบลิวเอชเอจำนวน 8 ต้น รองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ได้แก่ AWN, True และ DTAC รวมถึงบริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นร้อยละ 15 ใน Supernap ธุรกิจศูนย์บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Tier IV

พร้อมกันนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษาและผลักดันการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร พร้อมพัฒนาโซลูชันดิจิทัลของบริษัทฯเอง โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน WHAbit เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงบริการ Telemedicine (การให้บริการปรึกษาแพทย์ ผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบ Video conference)