รมว.คลัง เยี่ยมชมกิจการลูกค้าเกษตรยั่งยืน ที่ จ.เชียงใหม่

Categories : Update News, Finance

Public : November 13, 2022

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้าธุรกิจเกษตร เขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมฟาร์มผึ้งภายใต้การบริหารของบริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้า EXIM BANK ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้ชมฟาร์มเลี้ยงผึ้งและแปรรูปน้ำผึ้งที่ได้จากกลุ่มคลัสเตอร์ผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวนกว่า 2,000 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านการเลี้ยงผึ้งสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ต่อยอดและแปรรูปน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้มีมูลค่าสูงขึ้น ยกระดับสินค้าเกษตรพื้นฐานให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างงานและรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งไทยออกสู่ตลาดโลกได้อย่างประสบความสำเร็จ

จากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจการฟาร์มดอกไม้ I Love Flower Farm อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งในส่วนของฟาร์มดอกไม้ที่จำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

นอกจากนี้ ได้เดินทางไป อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) ซึ่งเป็นลูกค้า EXIM BANK ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลาดล (Celadon) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ และของที่ระลึก

จากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจการบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานโดยใช้นวัตกรรมบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญากาศ แช่แข็ง และสินค้าเกษตรพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวโพดหวานปิ้งมันเนย มันหวานญี่ปุ่นเผา ถั่วลายเสือต้ม และข้าวโพดข้าวเหนียว ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ส่งออกเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ไปยัง 50 กว่าประเทศทั่วโลก ทั้งภายใต้ตราสินค้า “KC” ของบริษัทและตราสินค้าของผู้ซื้อในต่างประเทศ