ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางช่วยตรวจสอบกรณีหุ้น MORE

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/14/2022
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางช่วยตรวจสอบกรณีหุ้น MORE

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมายและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร เข้ายื่นหนังสือขอให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาช่วยดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีหุ้น บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE) โดยมี พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรับมอบหนังสือ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางยินดีเข้ามาช่วยการดำเนินการ และได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าว พร้อมตั้งทีมที่จะช่วยสอบสวนไว้แล้ว