บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะในงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model

Categories : Uncategorized, Update News, ESG News

Public : 11/16/2022

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทน เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model ในหัวข้อ                      “การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของมหานคร” พร้อมแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ  ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ว่ามีสถานะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ เป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ทั้งนี้ บีทีเอสยังมีนโยบายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นในทุกปีนปีหน้า ซึ่งภายในปีหน้า บีทีเอสจะเปิดเดินรถโมโนเรล สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี ) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง) ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในภาคขนส่งทางรางของไทย จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนเพิ่มอีก 1.4 แสนตันต่อปี  พร้อมทั้งได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โรงจอดรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการใช้พลังสะอาด และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 14,000 เมกะวัตต์ต่อปี

นอกจากนี้ยังมีการขยายบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Rabbit การเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับแนวคิด Smart City ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย