IVLลงนามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ESG มูลค่า 275 ล้านยูโร

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/16/2022

อินโดรามา เวนเจอร์ส ลงนามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ESG มูลค่า 275 ล้านยูโร หนุนการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืน

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้ลงนามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เชี่ยมโยงกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG-Linked Revolving Credit Facility) มูลค่า 275 ล้านยูโร ร่วมกับธนาคาร 6 แห่ง เสริมความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทฯ ต่อการจัดหาเงินทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน

 

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า ‘’การจัดหาเงินทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อกลยุทธ์การเติบโตของไอวีแอล  และเราได้ดำเนินงานเชิงรุกมาโดยตลอดในการจัดหาเงินทุนลักษณะนี้ที่กำลังเติบโต ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จล่าสุดในการได้รับสินเชื่อหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ESG ครั้งนี้ ผมขอขอบคุณพันธมิตรของเราทุกท่านสำหรับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

วงเงินสินเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของไอวีแอลในการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับความมุ่งมั่นด้าน ESG และความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น SLB ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ ไอวีแอลกำลังดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ESG ปี 2025 อีกทั้งกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นสำหรับปี 2030 ได้แก่ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ลงร้อยละ 30 การลดอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 15 การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 25 การลดอัตราการใช้น้ำลงร้อยละ 20 การจัดการขยะแทนการฝังกลบให้ได้ร้อยละ 90 และรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนให้ได้ 1.5 ล้านตันต่อปี

 

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า "การผนวกเป้าหมาย ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเงินทุนเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นโดยรวมของเราต่อความยั่งยืน ผลการดำเนินงานที่สามารถบรรลุและขยายเป้าหมาย ESG ของเรานั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ให้สินเชื่อและนักลงทุน ในระหว่างที่เรากำลังเพิ่มศักยภาพโครงสร้างเงินทุนของไอวีแอล

 ทั้งนี้ ING Bank NV เป็นผู้หลักในการจัดสรรสินเชื่อและประสานงานด้าน ESG ร่วมกับผู้ให้สินเชื่อรายอื่นๆ ได้แก่ ABN Amro Bank NV ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารลูมิเนอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และอื่นๆ

 นาย Jan De Jaeck, Sustainable Finance Lead Belgium, ING Bank NV กล่าวว่า "อินโดรามา เวนเจอร์สได้ยกระดับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรไปอีกขั้น ด้วยการเชื่อมโยงการจัดอันดับ ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กร ซึ่ง ING เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้าน ESG ของไอวีแอลสำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้