ปศุสัตว์ล่าเนื้อ!!พบซุกห้องเย็นสมุทรสาคร สืบจากสี่ตันเจอจริงกว่าสี่ร้อยตัน 

Categories : Uncategorized, PR News

Public : 11/16/2022
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กรมปศุสัตว์นำทีมโดยนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน นายจิรภัทร อินทร์สุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ พ.ต.อ.เชษฐพันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.) คุมเข้มตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องการการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามนโยบาย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมกันจับกุมสินค้าลักลอบเข้าราชอาณาจักร จากห้องเย็นแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการลักษณะรับฝากและผลิตจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ จากการตรวจสอบพบซากสุกรนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต รายงานเบื้องต้นพบเป็นชิ้นส่วนสุกรทั้งหมด อาทิ คากิ ลำไส้ ลิ้น จมูก และหางจำนวน ทั้งสิ้น 439,599 กิโลกรัม มูลค่าของกลางกว่า 40,000,000 บาท

การนำเข้าสัตว์ ชิ้นส่วนหรือซากสัตว์ ต้องได้รับอนุญาต และต้องมีการตรวจโรคจากประเทศต้นทางและประเทศต้นทางต้องไม่มีโรคระบาด หากมีการลักลอบนำเข้าสัตว์หรือตัวสัตว์จะไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบโรคระบาด สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคสัตว์รวมถึงต้องประคับประคองดูแลไม่ให้โรคระบาดกลับมาซ้ำได้ หากยังมีชิ้นส่วนสุกรหรือตัวสัตว์ที่มีโรคเข้ามา เป้าหมายที่ ASF จะเป็นศูนย์เป็นไปได้ยาก รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยังบอบช้ำและยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูระบบการเลี้ยง หากมีการลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ได้เปิดตลาดเป็นการทำร้ายเกษตรกรทางอ้อม เนื่องจากการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกรราคาถูกมาแย่งตลาดจะทำให้เกษตรกรท้อแท้ล้มเลิกอาชีพหายไป และการกลับมาเลี้ยงใหม่ทำได้ยากทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ

ในการนี้กองสารวัตรและกักกันและชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท ได้อายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง