กรุงศรีร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การประชุม APEC 2022

Categories : Update News, ESG News

Public : 11/17/2022

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในฐานะพันธมิตร ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) ของประเทศไทย ได้จัดทำของที่ระลึกที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีความความเป็นไทยอย่าง “กระเป๋าใบตองตึง” ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นี้

โดยกรุงศรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรณรงค์ให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญและภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกนี้ พร้อมนำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ สื่อกลางแจ้ง สาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรุงศรี สื่อโซเชียล และบริการต่าง ๆ ของกรุงศรี ตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการมุ่งมั่นเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุน และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับความเชื่อมั่นและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ “การเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน