“ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกและรมว.ต่างประเทศ” เยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพ โชว์ศักยภาพ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

Categories : Update News, Finance

Public : 11/18/2022
 

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกและรมว.ต่างประเทศ” เยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพ  โชว์ศักยภาพ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค” ประตูสู่โอกาสการค้าและการลงทุน ในงาน APEC 2022

โชว์ศักยภาพ! ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 (An Official Communication Partner of APEC 2022 Thailand) โดยนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพ ภายใต้แนวคิด ‘Creating Value for a Sustainable Future’ หรือ ‘สรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน’ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ที่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการทางการเงิน พร้อมโชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยพาลูกค้าสู่ประตูแห่งโอกาสด้านการค้าการลงทุน ผ่านเครือข่ายบริการที่ครอบคลุม เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในระดับภูมิภาค ด้วยจำนวนสาขาในต่างประเทศที่มากกว่า 300 สาขา ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ธนาคารมีสาขาครอบคลุมถึง 9 ประเทศ จากสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นธนาคารแรกที่ร่วมพัฒนา Cross-Border QR Payment บริการชำระเงินระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 

รวมทั้งเป็นผู้นำการสนับสนุนการระดมทุน Green Finance ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ธนาคารได้สนับสนุนองค์กรธุรกิจในประเทศไทยระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนผ่านการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (ESG Debentures) ทั้งการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม และหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน เป็นมูลค่าประมาณ 37,200 ล้านบาท หรือราว 2 ใน 3 ของมูลค่าการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวของตลาดทุนไทยรวมที่ 56,700 ล้านบาท และเป็นผู้นำด้านสินเชื่อโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งในไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว จีน และประเทศอื่น ๆ โดยปัจจุบันสินเชื่อเพื่อพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนกำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 27 ของกำลังการผลิตจากสินเชื่อด้านพลังงานโดยรวม และคาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานประชุม APEC 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์./