“ซิตี้แบงก์” คว้ารางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards

Categories : PR News

Public : 11/21/2022
  นางสาวปฐมพร หันนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนขวา) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาความโปร่งใสและการรายงาน (The 2nd Runner Up in The Transparency and Reporting Category) ภายในงาน Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2022 จาก นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทั้งนี้รางวัลสาขาความโปร่งใสและการรายงาน มอบให้กับองค์กรที่มีการชี้วัด วิเคราะห์ และทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพสตรีโดยมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานผลอย่างโปร่งใส ชัดเจน สม่ำเสมอ โดยซิตี้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียม การยอมรับในความหลากหลายทางเพศ และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงนโยบายที่ให้ปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์