“CEO กรุงไทย” โชว์ศักยภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ร่วมกับผู้นำธุรกิจระดับโลก บนเวที APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022

Categories : Update News, Finance

Public : 11/21/2022

ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเวทีเสวนา เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในอนาคต (Digitalization and the Next Normal) หัวข้อ Digital Transformation ร่วมกับ นายเจสัน เฉิน ประธานและซีอีโอของ ACER ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก โดย นายผยง ศรีวณิช กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยวางยุทธศาสตร์รองรับ Digital Disruption ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความเท่าเทียมในสังคม ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ติดปีกให้ชีวิตคนไทยทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล พร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น มีศักยภาพรับมือการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้ทิศทางธุรกิจในอนาคตที่ภาคธนาคารจะไม่ใช่กิจกรรมหลัก แต่เป็นกิจกรรมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตและธุรกิจง่ายขึ้น จึงต้องนำบริการธนาคารไปฝังตัวในวิถีชีวิตของคนไทย ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ใน 5 Ecosystems หลัก ที่เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง คือ 1. การชำระเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการธนาคาร 2. ภาครัฐ ซึ่งเป็น ecosystem ที่เชื่อมต่อกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 3. สุขภาพ 4. ระบบการศึกษา และ 5. ขนส่งมวลชน

“ในช่วงโควิด-19 แอปฯ เป๋าตัง มีส่วนช่วยเชื่อมภาครัฐกับประชาชน ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการเงิน และมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทำให้ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 40 ล้านคนอยู่ใน Ecosystems ของเราแล้ว นอกจากนี้ ยังพัฒนาแอปฯ “ถุงเงิน” เป็นแพลตฟอร์มร้านค้า ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ที่ไม่มีเครื่อง EDC ให้สามารถมีช่องทางการรับชำระเงินดิจิทัล และในอนาคตจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการค้าของ SMEs ติดปีกให้ SMEs ทำธุรกิจได้ดีขึ้น”

ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับภูมิภาค เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวเข้าสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาค และเชื่อมต่อกับการค้าระดับโลก ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และมีความร่วมมือ เพื่อกำหนดมาตรฐานที่จะใช้ร่วมกัน เพราะแต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน

“การพัฒนาดิจิทัลของกรุงไทย มีเป้าหมายชัดเจน คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยติดปีก ทำให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมจะจัดสรรทรัพยากร ขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น”