ซีไอเอ็มบีไทย ผนึก เมืองไทยประกันชีวิต คลอดประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

Categories : Update News, Insurance, Finance

Public : 11/22/2022
     

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ในโครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาจ่าย ดูแลแบบเหมาๆ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ ซื้อผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking พร้อมรับ GIFT Voucher จาก Central สูงสุด 5,000 บาท  และสำหรับสมาชิก CIMB Preferred จะได้รับคะแนน Preferred Points สูงสุด 10,000 Preferred Points ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2565

สำหรับโครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาจ่าย ดูแลแบบเหมาๆ ลูกค้าสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเน้นคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก หรือ เน้นเพิ่มความคุ้มครองจากสวัสดิการที่มีอยู่ และสามารถเลือกแผนได้ตามใจ โดยมีอายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี และสามารถเลือก ชำระเบี้ยประกันภัยได้แบบรายเดือน หรือรายปี ประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่

1.) โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น

2.) โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ พลัส ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้นโ ดยเบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติมที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766 หรือ https://onlinesales.muangthai.co.th/th/detail/CIMB/Up2U-เหมาจ่าย และ https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/cimb-preferred-health-up-2-u.html

ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน Download CIMB Thai Digital Banking ที่นี่ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/gHf3E/index.html