นำสินประกันภัย ปันอิ่มปันสุข ให้น้องนักเรียนบ้านหนองขอน กาญจนบุรี

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/22/2022

บมจ.นำสินประกันภัย (NSI) ร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีของนักเรียน สนับสนุนข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน โดยนายศิริชัย แสงเทียนประไพ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด เป็นตัวแทนมอบให้กับนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4 นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน และนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ซ้ายสุด) ร่วมรับมอบ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงานนำสินจิตอาสาได้ร่วมสมทบกองทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี