กลต.เปิดไทม์ไลน์ AWS ต้องเติมทุนแก้NC ต่ำเกณฑ์ ต้องจบ 13 ก.พ2566

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/22/2022

กลต.เปิดไทม์ไลน์ AWS ต้องเติมทุนแก้NC ต่ำเกณฑ์ ต้องจบ 13 ก.พ2566 รับเริ่มติดลบตั้งแต่14 พย ลูกค้าเบี้ยวชำระค่าซื้อหุ้น MOREสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดแถลงข่าวอีกครั้ง หลังออกคำสั่งให้ เอเซียเวลท์(AWS)หยุดประกอบธุรกิจทุกประเภท เนื่องจาก  ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีเงินกองทุนต่ำกว่า 0 ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  จึงได้ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้

 โดยผู้บริหาร ก.ล.ต3คนร่วมแถลงคือ   นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย 2. นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย3. นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน

ก.ล.ต.ระบุว่า AWS มีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินกองทุน รวมทั้งสิ้น 90 วันหรือจะต้องแก้ให้ได้ภายในวันที่ 13ก.พ2566  โดยในช่วง 30วันแรกหลังมีคำสั่งหรือภายในวันที่ 13ธ.ค.2565  AWS  จะต้องทำแผนและเสนอแผน เสนอแผนแก้ไข NC  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ต่อสำนักงาน  เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องกลับมาให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ โดยระหว่างการแก้ไขอNC นั้น ให้โอนทรัพย์สินลูกค้าไปยังโบรกเกอร์อื่นเพื่อให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้

 อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางในการแก้ไข NC ให้เกินเกณฑ์สามารถทำได้หลายแนวทาง ทั้งการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทเช่นหุ้น ก็สามารถดำเนินการได้แต่ในการนำมาคำนวณเป็นเงินกองทุนจะต้องมีการหักค่าความเสี่ยงก่อนเช่นหุ้น 100 บาทจะต้องหัก20%ที่เหลือถึงนำมาเป็นเงินกองทุนได้

" คำสั่งให้ AWSหยุดดำเนินธุรกิจทุกประเภทในวันนี้เพราะเงินกองทุนติดลบ  ต่างจากคำสั่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนที่มีคำสั่งเพราะ นำทรัพย์สินลูกค้าไปใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกค้า ฝั่งซื้อหุ้นเบี้ยวการชำระเงินค่าหุ้น MOREทำให้บริษัทต้องนำสภาพคล่องหรือทรัพย์ภายในไปชำระให้สำนักหักบัญชีและทำให้เงินกองทุนติดลบต่อเนื่องติดต่อกัน 5 วัน "

สำหรับแนวทางการดำเนินการหลังครบ90วันหากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องNC ให้กลับขึ้นมาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมากกว่า7%  เมื่อนำสินทรัพย์สภาพคล่อง หักด้วยหนี้สินรวม(ไม่รวมหนี้สินด้อยสิทธิ)หักด้วยความเสี่ยง หารด้วยหนี้สินรวม-หนี้สินพิเศษบวกด้วยทรัพย์สินที่ต้องวางหลักประกัน  ทางสำนักงานก้ต้องพิจารณาอีกครั้งตามสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งตามกฎก็จะนำไปสู่การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

  ปัจจุบันบล.เอเชีย เวลท์ มีลูกค้า 5,300 ราย มีเงินสดลูกค้าฝากในบัญชีรวมกว่า 300 ล้านบาทล่าสุด บล.เอเชีย เวลท์แจ้งว่าได้คืนเงินลูกค้าครบหมดแล้ว หลังจากนี้ก.ล.ต.จะไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

กลต.ระบุว่าในส่วนการนำเงินลูกค้า157ล้านบาทไปชำระค่าหุ้นนั้นทาง AWSได้ทำหนังสือถึงสำนักงานระบุว่าได้นำเงินไปชำระคืนลูกค้าหมดแล้ว ซึ่งทางสำนักงานจะเข้าไปตรวจสอบรานละเอียดอีกครั้ง