“เงินติดล้อ” มอบประกันอุบัติเหตุ ฟรี! ให้ลูกค้าแล้ว 1.59 ล้านครอบครัว

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/22/2022

นางอาฑิตยา พูนวัตถุ  ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนายหน้าประกันภัย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากจุดเริ่มต้นในปี 2558 ที่เงินติดล้อมุ่งมั่นมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Free PA) ให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไปแล้วกว่า 1.59 ล้าน ครอบครัว มูลค่าการเคลมสินไหมทดแทนมากกว่า 212 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย บรรเทาค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้สูญเสียให้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้