‘กรุงเทพประกันชีวิต’ เดินหน้าขยายตลาดสร้างโอกาสการเติบโต

Categories : Update News, Insurance, PR News

Public : 11/23/2022
                   

กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าขยายตลาดสร้างโอกาสการเติบโต และเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน 2แห่งใหม่ ปี 2565

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน โสภณพนิช (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต 2 แห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน นางอรนุช สำราญฤทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต และนายปรัชญ์ สิงหเสนี (ขวาสุด) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและทีมงานฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน

การจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 2แห่ง ได้แก่ สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณธนงชัย (ที่ 7 จากซ้าย) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณปิยวัฒน์ เลอเลิศวิชยา (ที่ 6 จากขวา) จ.ปทุมธานีนับเป็นสำนักงานตัวแทนแห่งที่ 10 และ 11 ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2565 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ด้วยแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) อีกทั้งยังป็นการส่งเสริมศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการเติบโตในระยะยาว อันเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วประเทศ โดยลูกค้าในเขตอำเภอหล่มสัก ังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ารับบริการของ กรุงเทพประกันชีวิต ได้อย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต มีความตั้งใจที่จะเพิ่มการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่ให้บริการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้บริหารตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ และความพร้อมในการสร้างผลผลิตที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ตามนโยบายของกรุงเทพประกันชีวิต