คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ  ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Categories : PR News

Public : 11/25/2022
  นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ และ นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรมาโดยตลอด ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย