บจ. ไทย โชว์กำไรงวด9 เดือน 8.25แสนล้านโตขึ้น 14%

Categories : Uncategorized, Update News, Stock Market

Public : 11/28/2022

บจ. ไทย โชว์กำไรงวด9 เดือน 8.25แสนล้านโตขึ้น 14%

เปิดเมืองหนุนยอดขายพุ่งทะลุ 13.2 ล้านล้านบาท ขณะที่ต้นทุนและD/Eขยับตามดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าบจ. จำนวน 780 บริษัท คิดเป็น 97.5% จากทั้งหมด 798 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) พบว่า กำไรสุทธิ825,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2%  ขณะที่มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก 1.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.6%

" งวด9 เดือน บจ มียอดขาย 13,171,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.1%  หลังจากเปิดประเทศ แต่ในขณะที่ต้นทุน ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามเงินเฟ้อและดอกเบี้ย โดยในงวดนี้ บจ. มีต้นทุนการผลิต 10,302,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.9% "

 

สำหรับฐานะการเงินของกิจการ 30 กันยายน 2565 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ระดับ 1.59 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.54 เท่า เมื่อเทียบกับงวดปีก่อน

อย่างไรก็ตามการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดและการเปิดประเทศช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตดีและมีการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การใช้จ่ายของคนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทำให้ธุรกิจที่เติบโตได้ดีคือ กลุ่มธุรกิจธนาคารและบริษัทเงินทุนมีการขยายตัวด้านสินเชื่อได้ดี ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาลมียอดขายเพิ่มขึ้น รวมถึงทำให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมมียอดขายเพิ่มขึ้นและมีผลขาดทุนลดลง ทั้งนี้ ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนยังกระทบต่อต้นทุนการผลิตและอัตราการทำกำไรของ บจ.

 

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ใตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 9 เดือนปี 2565 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 153,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% ต้นทุนการผลิต 121,253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.0% มีกำไรจากการดำเนินงาน 8,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% และมีกำไรสุทธิ 6,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.0%