ธอส. ชวนลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยผ่าน GHB ALL GEN

Categories : Update News, Finance

Public : 11/29/2022

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ครบกำหนดต่ออายุ สามารถทำธุรกรรม “ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย” กับ ธอส. ได้ง่าย ๆ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวผ่าน Application : GHB ALL GEN โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคาร เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองไว้กับธนาคารได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิเหตุวินาศภัย ไฟไหม้ หรือภัยอื่น ๆ ให้ได้รับความคุ้มครอง(เงื่อนไขเป็นไปตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้)

ธอส.ชำระค่าเบี้ยอัคคีภัย

ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองง่าย ๆ เพียงเลือกเมนู “ชำระค่าบริการ” จากนั้นกด “ชำระค่าประกันอัคคีภัย” และเลือกบัญชีที่จะชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จากนั้นเลือกวิธีการชำระซึ่งมีทั้งแบบสร้าง QR Code เพื่อนำไปชำระด้วย Application ต่าง ๆ หรือสามารถเลือกหักบัญชีเงินฝาก ธอส. แล้วกดยืนยันเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยได้เลยทันที ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด GHB ALL GEN ได้ที่ App Store, Google Play และ App Gallery