ออมสิน เปิดลงทะเบียนเงินฝากเผื่อ​เรียก​พิเศษ​เพื่อการเกษียณ 12 ปี รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 9.99%

Categories : Update News, Finance

Public : 12/01/2022
                     ธนาคารออมสิน ชวนออมส่งท้ายปีกับเงินฝากเผื่อ​เรียก​พิเศษ​เพื่อการเกษียณ 12 ปี รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ให้ดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี
เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทาง
✔️ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
✔️ Line Official : GSB Society
🌸 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.67% ต่อปี
🌸 เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.31% ต่อปี
🌸 จ่ายดอกเบี้ยทุกปี ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
ออมสิน เกษียณ
📶 อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ต่อปี
ปีที่ 1 = 1.25%
ปีที่ 2 = 1.50%
ปีที่ 3 = 1.75%
ปีที่ 4 = 2.00%
ปีที่ 5 = 2.25%
ปีที่ 6 = 2.50%
ปีที่ 7 = 3.00%
ปีที่ 8 = 3.50%
ปีที่ 9 = 4.25%
ปีที่ 10 = 5.00%
ปีที่ 11 = 7.00%
ปีที่ 12 = 9.99%
- รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
- ฝากเงินได้ครั้งเดียว
- ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์)​
- ถอนก่อนฝากครบ 12 ปี ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง
📣 เริ่มฝากเงินตามวันและสาขาที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธ.ค. 65
⚠️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง