คีรี กาญจนพาสน์ คว้ารางวัล Asean Entrepreneurial Excellence Award  2022 ประเทศสิงคโปร์

Categories : Update News, PR News

Public : 12/07/2022

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asean Entrepreneurial Excellence Award 2022 จากงาน EY Entrepreneur Of The Year 2022  Singapore โดยพิจารณาจากผู้นำองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทย และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความเติบโตรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผ่านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้า และยังเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ

พิธีมอบรางวัล EY Entrepreneur of the Year 2022 Singapore จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565                             ณ The Ritz-Carlton, Millenia Singapore ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asean Entrepreneurial Excellence Award 2022 และมี นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)      หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับผู้นำทางธุรกิจ และผู้ประกอบการ   ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมความแข็งแกร่งของสังคม และประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2545 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสระกว่า 60 คน ผ่านเกณฑ์การตัดสิน 6 เรื่อง ได้แก่ ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ, ผลประกอบการทางการเงิน และการสร้างมูลค่าเพิ่ม, ทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก,การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม, ความโปร่งใส และความเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล และความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน