กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้าสุดพิเศษ “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2565”

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/07/2022

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2565” สำหรับกลุ่มภาคกลาง โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร (คนขวาสุด) คุณอนันตศักดิ์ ทองถึง ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตเอกมัย บมจ.ธนาคารกรุงไทย (คนซ้ายสุด) คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร รองประธานบริหารอาวุโส บริหารงานขาย ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) เปิดงานและถ่ายภาพที่ระลึก

ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการลงทุนมาให้ความรู้มากมาย ในหัวข้อ "ลงทุนต่อยอด เสริมสร้างความมั่งคั่ง ส่งต่อมรดก" โดย คุณนฤมล บุญสนอง นักวางแผนการเงิน CFP® (คนกลาง) และ คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP® (คนที่ 2 จากซ้าย) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป